Келесі даулар бойынша құқықтық көмек ұсынамыз:

- жер учаскесіне меншік құқығына байланысты даулар;

- жер учаскесін пайдалану тәртібін белгілеу; 

- жер учаскелерінің межелерін белгілеу және қалыпқа келтіру;

- жер учаскелерін беру және алу; 

- жер учаскесін иеліктен шығару кезінде өтемақы мөлшерін даулау;

- жер учаскесін пайдалану құқығын қайта ресімдеу;

- сервитут ережелерін бұзумен байланысты даулар (жер учаскесі арқылы жаяу өту немесе көлікпен өту құқығы).