Қызметтер

Құқықтық аутсорингтің мақсаты – құқықтық көмек сапасын және бизнестің қауіпсіздік деңгейін арттыру.

Төменде аталған дау түрлері: 

- заңды тұлғаларды құрумен, қайта құрумен және таратумен байланысты даулар;

- құрылтайшы құжаттарын әзірлеу;

- салық жауапкершілігіне заңсыз тартылған жағдайда қолдау көрсету;

Шарт жасау – кез келген шаруа қызметінің өте маңызды кезеңі. Шарттың құқықтық сараптамасын үнемі өткізіп тұру керек.

Келесі даулар бойынша құқықтық көмек ұсынамыз:

- жер учаскесіне меншік құқығына байланысты даулар;

Біз келесі қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияларды ресімдеу жөніндегі толық қызметтер кешенін ұсынамыз:

- туроператорлық қызметті жүзеге асыру;

Біздің компаниямыз сақтандырылатын тұлға және сақтандырушы арасында сақтандыру шартының ережелерін орындау кезінде туындайтын  құқықтық келіспеушіліктерді жүзеге асыруға міндеттенеді:

- сақтандыру төлемін төлеуден бас тарту, төлемдерді кешіктіру;

- мердігерлік компанияларға, тапсырыс берушілерге, салушыларға, инвестициялық компанияларға, құрылыс бизнесіндегі жеке инвесторларға, құрылыс материалдарын жеткізіп берушілерге  қолдау көрсету, 

- көлік, логистикалық компанияларының, экспедиторлардың, тасымалдаушылардың, жүкті жөнелтушілердің, жүкті алушылардың қызметін құқықтық сүйемелдеу юридическое сопровождение транспортных;

- ЗМ объектілерін қорғау мәселелері бойыншп кеңес беру; 

Мемлекеттік сатып алулар мемлекеттік сатып алулар рәсімдерінің қатысушы лары немесе әлеуетті қатысушылары болып табылатын кәсіпкерлер үшін аса маңызды мәселелердің бірі. 

- ұйымда қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкестігін тексеру мақсатында кадр аудитін жүзеге асырамыз;

- дауды сотқа дейін ретте үшін шараларды жүзеге асыру;  

- сот орындаушысының іс-әрекеттеріне/әрекетсіздігіне шағымдану;