- ЗМ объектілерін қорғау мәселелері бойыншп кеңес беру; 

- ЗМ құқықтарын алу/басқару/иеліктен шығару; 

- тауарлы белгіні, патентті тіркеу және қорғау; 

- лицензиялық келісімдерді әзірлеу.