- салық жауапкершілігіне заңсыз тартылған жағдайда қолдау көрсету;

- салықтарды негізсіз өндіру, айыппұлдарды негізсіз салу фактілерін даулау;

- Мемлекеттік кіріс комитеті органдарының іс-әрекетеріне шағымдану;

- салық тексерістерінің нәтижелеріне шағымдану; 

- салық декларациясын ұсынбаумен байланысты дауларға қатысу;

- салық даулар бойынша басқа да қызметтер.