- ұйымда қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкестігін тексеру мақсатында кадр аудитін жүзеге асырамыз;

- кәсіпорында кадр іс жүргізуін қалыпқа келтіру; 

- жекелеген құжаттарды – ережелерді, бұйрықтарды, нұсқаулықтарды, шарттарды әзірлеу және ресімдеу;

- еңбек заңнамасы мәселелері бойынша кеңес берулер;

- еңбек дауларын реттеу.